Ubezpieczenia oszczędnościowe

Gwarantowany komfort życia niezależnie od wieku

Chciałbyś korzystać z życia, kiedy już przejdziesz na zasłużony odpoczynek? Obawiasz się niższego standardu?

Możesz zabezpieczyć swoją przyszłość, by mieć środki na realizację marzeń w każdym wieku. Emerytura bez obaw to ubezpieczenie na życie połączone z długoterminowym planem oszczędzania na emeryturę.

Prudential zabezpiecza także przyszłość Twoich bliskich, którzy w razie Twojej śmierci otrzymają środki pozwalające utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

ubezpieczenie emerytalne

Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką uzyskasz na koniec ubezpieczenia oszczędnościowego. Z pewnością nie otrzymasz mniej, masz jednak możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności na emeryturę.

Ubezpieczenie oszczędnościowe nie musi być dużym wydatkiem. Już wpłata 165 zł miesięcznie pozwoli zgromadzić wystarczający kapitał, by na emeryturze wciąż być aktywnym i realizować plany. Umowy dodatkowe pozwolą dopasować zakres świadczeń do Twoich potrzeb, by Twoja przyszłość finansowa wyglądała dokładnie tak, jak chcesz.

Oferta skierowana jest do osób między 18. i 66. rokiem życia. To, jak długo zdecydujesz się oszczędzać, zależy od Ciebie, Twoich potrzeb i możliwości finansowych oraz od tego, kiedy będziesz chciał skorzystać z oszczędności. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalny do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia, następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75. roku życia.

Wysokość kwoty zaoszczędzonej na emeryturę może być różna. Dlatego wybierzemy wyższą z tych dwóch:

 • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi i premią końcową,
 • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).

Adna agent Prudential w Łodzi Anna Świderek

Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa).

W ramach umowy głównej, w przypadku Twojej śmierci, Prudential wypłaci Twoim bliskim najwyższą z trzech kwot:

 • gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi,
 • sumę składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
 • kwotę obliczoną na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy.

Prudential lokuje środki zgromadzone ze składek zgodnie z jednym z dwóch profili oszczędzania. Do Ciebie należy wybór: profil konserwatywny czy zrównoważony.

Dobra umowa powinna być elastyczna. Masz możliwość dokonania różnych zmian:

 • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – w dowolnym momencie,
 • zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć, od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć,
 • zmiana częstotliwości wpłat – miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
 • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
 • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki, dostępne po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia możesz łatwo rozszerzyć dołączając do umowy głównej dodatkowe. Zapewnij wsparcie finansowe sobie i swoim bliskim na wypadek:

 • śmierci,
 • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
 • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
 • poważnego uszczerbku (29 uszczerbków),
 • poważnego zachorowania (54 choroby).

Ponadto możesz zagwarantować sobie wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia – przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania, poważnego uszczerbku lub niezdolności do pracy. Dzięki temu zyskujesz pewność, że w razie nieoczekiwanych zdarzeń, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie.