Ubezpieczenia na życie

Wszędzie zdarzają się wypadki

Dbasz o swoich bliskich najlepiej, jak potrafisz. Starasz się dawać im to, co najlepsze.

A jeśli nagle Ciebie zabraknie? Warto zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę na wypadek, gdybyś nie mógł już zarabiać. Wypłacone świadczenie pozwoli im spłacić kredyty lub pożyczki i utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

Ubezpieczenie na życie gwarantuje Twoim bliskim stabilność finansową w razie Twojej śmierci w trakcie trwania umowy. Korzystając z umów dodatkowych, możesz znacznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Prudential oferuje aż 9 różnych dokumentów zapewniających ochronę Tobie i Twojemu dziecku. Pozwalają one dopasować indywidualnie do Twoich potrzeb poziom ochrony i wysokość ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie Łódź

Komfort życia to przede wszystkim wiele rozszerzeń do wyboru. Najniższa możliwa wpłata wynosi 40 zł miesięcznie. Już za niewielką kwotę możesz zapewnić sobie i swoim bliskim zabezpieczenie finansowe. Życie nieustannie zaskakuje, dlatego poziom ochrony możesz dopasować do swoich możliwości i potrzeb nawet w trakcie trwania umowy.

Zawarcie związku małżeńskiego, pojawienie się dziecka czy kupno domu lub mieszkania to wiele radości, ale też wiele obaw. W takich sytuacjach Prudential daje możliwość podwyższenia ochrony bez konieczności ponownej oceny ryzyka.

Ubezpieczenie na życie Komfort życia przeznaczone jest dla osób od 18. do 71. roku życia. Umowa obejmuje okres co najmniej 5 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu 75. roku życia.

Ochrona w umowie głównej obejmuje wypłatę gwarantowanej sumy Twoim bliskim w przypadku Twojej śmierci w trakcie trwania umowy. W ramach umów dodatkowych możesz zapewnić im wsparcie finansowe w przypadku:

 • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
 • poważnego zachorowania (54 choroby),
 • poważnego uszczerbku,
 • śmierci w nieszczęśliwym wypadku.

Ponadto bezpośrednią ochroną możesz objąć swoje dziecko na wypadek, jeśli:

 • będzie niezdolne do samodzielnej egzystencji,
 • poważnie zachoruje (11 chorób).

Prudential oferuje także wsparcie w kontynuacji ubezpieczenia – przejęcie opłacania składek w razie:

 • poważnego zachorowania,
 • poważnego uszczerbku,
 • niezdolności do pracy.

W dowolnym momencie możesz dokonać w umowie zmian dotyczących:

 • ​zakresu ochrony poprzez dokupienie umów dodatkowych lub rezygnację z nich,
 • wysokość składki i sumy ubezpieczenia (w każdej chwili możesz ją podwyższyć, od pierwszej rocznicy umowy możesz ją obniżyć),
 • częstotliwości wpłat (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna).