Ubezpieczenia na życie

Ochrona ubezpieczeniowa i oszczędzanie w jednym

Chcesz zabezpieczyć swoich bliskich? Przy okazji chciałbyś zgromadzić oszczędności?

Nie musisz wybierać między ubezpieczeniem na życie a ubezpieczeniem oszczędnościowym. Program Pewny kapitał łączy te dwa aspekty, dając Ci gwarancję wypłaty zgromadzonych środków.

Sytuacja życiowa czasem zmusza do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem określonego w umowie czasu. W takim wypadku masz gwarancję wypłaty kwoty, która będzie co najmniej taka, jak ta podana w Twojej polisie.

Oferta skierowana jest do osób od 16. do 71. roku życia. Ty decydujesz o czasie trwania umowy i liczbie składek w ramach wybranego okresu ubezpieczenia. Umowa może być zawarta na okres od 7 do 25 lat, z ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do najbliższej rocznicy zawarcia umowy następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 80. roku życia.

W pierwszych latach płacisz od 2 do 5 składek rocznych, w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia. Możesz zgromadzić łącznie od 80 tys. do 5 mln zł.

ubezpieczenie kapitału

Decydując się na opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek, zyskasz pewność, że na koniec ustalonego w umowie okresu ubezpieczenia otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich wpłaconych składek.

Pewny kapitał to także premie roczne powiększające sumę Twoich oszczędności. Prudential stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje podmiotu o wysokiej wiarygodności. Pozostała część zostanie ulokowana w inne instrumenty finansowe.

Dzięki temu zyskujesz możliwość otrzymania premii rocznych oraz końcowej. Wszystkie przyznane premie będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci ubezpieczonego. Jeżeli zrezygnujesz z umowy, otrzymasz wskazaną w polisie część dotychczas przyznanych premii rocznych.

W przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Jeżeli zawarłeś umowę z opcją gwarancji zwrotu wpłaconych składek, otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia równe wyższej z kwot:

  • gwarantowana suma ubezpieczenia, powiększona o zadeklarowane w czasie trwania umowy premie roczne i końcową,
  • suma składek wpłaconych z tytułu umowy.

Pewny kapitał to także korzyści prawno-podatkowe (w oparciu o regulacje podatkowe aktualne na dzień 31.12.2017 r.).

  • środki, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn,
  • możesz przekazać prawo do swoich oszczędności wedle uznania – nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia.