Ubezpieczenie dzieci

Zabezpiecz przyszłość dziecka już dziś/h3>

Patrzysz, jak dorasta. Wiesz, że przed nim całe życie, głowa pełna pomysłów, potrzeb, marzeń.

Z ubezpieczeniem oszczędnościowym od Prudential możesz zabezpieczyć jego przyszłość. Program Start w życie to ubezpieczenie na życie dziecka połączone z długoterminowym planem oszczędzania – na studia, na pierwszy samochód, na wkład w mieszkanie.

Zawierając umowę, określasz minimalną kwotę, jaką dziecko otrzyma w ustalonym przez Ciebie, ważnym momencie swojego życia. Ponadto masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności dla Twojego dziecka. Wypłata zgromadzonych oszczędności może być jednorazowa lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok.

Do ubezpieczenia można dołączyć umowy dodatkowe. W ich ramach możesz objąć ochroną także własne życie i zdrowie – w razie poważnej choroby, niezdolności do pracy, poważnego uszczerbku lub gdyby Ciebie zabrakło – Prudential przejmie obowiązek regularnego opłacania składek za ubezpieczenie dziecka aż do końca trwania umowy.

Ubezpieczenia dzieci łódź

Czas oszczędzania zależy przede wszystkim od Ciebie, przy czym minimum wynosi 10 lat. Górną granicę stanowi najbliższa rocznica zawarcia umowy następująca po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla dzieci między 3. miesiącem a 16. rokiem życia. Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent zarówno dla małego dziecka, jak i nastolatka.

Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa). Możesz zagwarantować swojemu dziecku dobry start w przyszłość już od 125 zł miesięcznie. Na zakończenie umowy wypłacana jest wyższa z dwóch kwot:

  • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu ubezpieczenia oszczędnościowego wraz z możliwymi premiami rocznymi i premią końcową,
  • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).

Prudential lokuje środki zgromadzone ze składek zgodnie z jednym z dwóch profili oszczędzania. Do Ciebie należy wybór: profil konserwatywny czy zrównoważony.

Dzieci dorastają, a życie wciąż zaskakuje. Masz możliwość dokonywania zmian w umowie:

  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – w dowolnym momencie,
  • zawieszenie opłacania składek na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.

Dzięki umowom dodatkowym oferta staje się bardzo elastyczna. Do wyboru masz umowy dla siebie gwarantujące zgromadzenie kapitału w trudnej sytuacji życiowej oraz umowy ubezpieczenia na życie dla dziecka. Możesz zapewnić mu ochronę na wypadek:

  • niezdolności do samodzielnej egzystencji (od 1. roku życia),
  • poważnego zachorowania (od 3. miesiąca życia) – zakres ubezpieczenia obejmuje 11 chorób.

Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową dla dziecka po raz pierwszy z ubezpieczeniem oszczędnościowym Start w życie, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł.